YKS ve Matematik

Yeni sistemin adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı.

Üniversiteye geçişte herşey değişir ama 2 şey değişmez:
1)Sınavın varlığı
2)Sınavda Matematiğin önemi

Sınav hakkında ayrıntılı bilgi için “Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Hakkında” başlığına gözatabilirsiniz.

Öncelikle belirtmek isterim ki bu sınav matematiğin önemini yice artırmıştır. Önceki sistemde bir öğrenci sadece Tükçe ve Sosyal çözerek barajı geçebiliyordu. Bu yeni sistem Matematik olmadan barajı geçmeyi olanaksız hale getirmiştir.

Bu sınavda özellikle #hukuk seçmeyi düşünen ögrenciler için köklü bir degişiklik yaşanmıştır.
1)Temel bilimler(ögleden onceki) oturumunda sosyal bilimler testi yok
2)Puan turleri azaltildigi icin 2. Oturumda edebiyat testininin puanina fazla ağırlık verilemeyecek.
Bu sebeple sayisalcilardan esit agirlik bolumune talep artacaktir. Sosyalbilimleri zayif olan ogrencilerin ve Matematigi iyi olan ogrencilerin hukuk kazanmalari daha kolay olacaktir.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Hakkında

Üniversiteye geçişte yeni sistem olan yükseköğretim kurumları sınavı (YKS) hakkındaki tüm bilgilere bu başlık altında yer verilecektir.
Sınav tarihi ve sınav süresi henüz kararlaştırılmamıştır.

Yeni Sistemin Ayrıntıları şu şeklildedir:

YÜKSEKÖĞRETİME KURUMLARI SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİ

2018-2019 eğitim öğretim yılında yükseköğretime giriş sınavının yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, adaylar iki ayrı oturuma katılacaklardır. İlk oturumda, adaylar Temel Yeterlilik Testi’ni alacaklardır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’yi doğru kullanma,
okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bunun örnekleri dünyada seçkin yükseköğretim sistemlerinde mevcuttur.

Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak
lise müfredatına dair bilgisi esas alınacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dil sınavı hariç Haziran ayının bir hafta sonu Cumartesi günü yapılacak iki oturumlu bir sınavla gerçekleşecektir. Yabancı Dil sınavı ise aynı hafta sonu Pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecek ve soru sayısı 80 olacaktır.

Birinci Oturum
Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup, Türkçe ve Temel Matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır.Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.

Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. Bu ara, adayların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamalarını sağlayacaktır.

Birinci Oturumun Uygulanması
40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi, Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir.

Birinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları
Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı %50, Temel Matematik testinin ağırlığı %50’dir.

Temel Yeterlilik Testi Puanının Değerlendirilmesi
Bu test, önlisans ve lisans programlarının tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir. Bu sene, geçen seneki önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir.

Adayların bir önlisans programını tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi Puanı’nın (TYT-Puanı) en az 150 olması gereklidir. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacaktır.
Temel Yeterlilik Testi Puanı 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarını tercih etmeye hak kazanacaktır.
Temel Yeterlilik Testi Puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacaktır.

İkinci Oturum
Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır. Bu kapsam da, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatıdır. İkinci
oturum, Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecektir.

İkinci Oturumun Uygulanması
Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere
dört test yer alacaktır.

Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları
hususları dikkate alınarak belirlenecektir.

İkinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları
İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır.
Tercih edilecek puan türüne göre:
Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50’dir.
Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50’dir.
Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı %50’dir.

Yerleştirme
Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta, Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)] Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.
Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi’nin etkisi %40 olacaktır.

SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]
SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]
EA: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]
DİL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecektir.

Özel Yetenekle Öğrenci Alan Programlar

Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutulmuştur. Temel Yeterlilikler Testi’ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebileceklerdir

OBP Hesaplaması
Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacaktır. Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecektir.
Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir.

Özetle Yeni Sistemimiz
 Daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem,
 Sınav puan türleri 18’den, 5’e indirilmiştir,
 Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma
indirilmiştir.
 Türkçe ve Temel Matematik’in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı
değerlendiren,
 Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını
tercih etmeye imkan veren,
 Orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen,
 Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan
olumsuzluğu ortadan kaldıran,
 Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir.

MEB YGS LYS Deneme Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için Deneme Sınavı hazırladı. Pdf formatındaki bu deneme sınavını indirerek sınav öncesi kendinizi deneyebilirsiniz.

Bu sınav neden önemli?
Müfredat değişikliklerinden dolayı her yıl sınav konuları guncelleniyor. Müfredata en hakim kurum olan MEBin hazırladığı sınav ygs ve lys konularının en güncel halinden oluşacaktır.

Peki zorluk derecesi gerçek sınavla aynı mı olur?
bu konuda birsey soylemek mumkun değil. Her ne kadar sinav müfredatı MEBin egitim verdiği konulardan belirleniyor olsa da sınavı bağımsız bir kurum olan ÖSYM hazırlıyor.Bu nedenle her iki sınavın soru tarzlari ve zorluğu farklı olabilir.

MEB in hazırladığı deneme sınavını bu bağlantıdan takip edebilirsiniz.Meb Sayfa

Orijinal Sorular

Her kitap en az bir orijinal soru için çözülür. Eğer çözdüğünüz sorular arasında sizi zorlayan, size farklı bakış açıları kazandıran bir soru yoksa, hızlandığınızı varsaymazsak, boş yere vakit kaybediyorsunuz demektir.

Sizler için ÖSYM’nin soru tarzına uygun orijinal soruları seçiyor ve çözüyoruz. Bu soruları facebook ve instagram sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.

http://www.instagram.com/ozeldersantep

http://www.facebook.com/ozeldersantep

Özel Ders Fiyatları

Gaziantep Matematik Özel Ders Fiyatları

Gaziantepte özel ders veren öğretmenler farklılık gösterdiği gibi özel ders ücretleri de farklılık gösteriyor. Ortalama olarak ozel ders fiyat aralıkları şu şekildedir:

Özel Ders Tecrübeli Öğretmenden özel ders : 75-150 TL

MEB Okul Öğretmeninden Özel Ders: 30-50 TL

Öğrenciden Özel Ders: 30-40 TL

Özel ders aldırmaktaki amacınızı unutmayın ki verdiğiniz paralar boşa gitmesin. Artık tercih size kalmış.

ODTÜ Matematik mezunu özel ders deneyimli öğretmenden uygun fiyata özel dersalmak için iletişime geçin:

0553 594 94 93

Ders ücreti veli ile görüşülecektir.

Acikogretimde Yanlış Dogruyu Goturecek

2017 yılından itibaren Açıköğretim Fakültesi sınavlarında yanlis cevaplar doğruların sayısını eksiltecek. Sınavlarda 5 şık olduğu icin 4 Yanlış 1 Doğruyu götürecek. Anadolu universitesinin karar ile ilgili duyurusu şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, , Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Yüzyüze Açıköğretim Dersleri

ANADOLU UNIVERSITESI öğrencilerin zorlandığı dersleri yüzyüze vermeye hazırlanıyor. Öğrencilerin zorlandığı derslerin başında da matematik dersi geldiği için örgün egitim verilecek derslerden birisi olarak kararlaştırıldı.

2016 – 2017 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilere yönelik yüzyüze verilen dersler Güz Döneminde 22 Ekim 2016 tarihinde başlayacak 13 Ocak 2017 tarihinde sona erecektir.

Açıköğretim Ders

Derslere katılmak isteyen öğrenciler, genel kuralların yanı sıra, hem Anadolu Üniversitesi hem de yüzyüze öğretim gördükleri üniversitelerin tüm disiplin kurallarına uymak zorundadırlar. Ders programları, Güz Dönemi için Eylül ayının son haftası içinde, Bahar Dönemi için ise Mart ayının ilk haftası içinde, derslerin yapılacağı binalarda, Açıköğretim Bürolarında ve bu internet sayfasında ilan edilecektir.

LYS-YGS 2017 Sınav Takvimi

18 Ekim 2016 Salı günü ÖSYM resmi sitesinden 2017 sınav takvimini açıkladı. Bu takvime göre sınav tarihleri , başvuru tarihleri ve sonuç açıklanma tarihleri şu şekildedir:

Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2017-YGS Sınav tarihi: 12.03.2017
Başvuru Tarihi: 04.01.2017-18.01.2017
Sonuç açıklanma tarihi: 28.03.2017

Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) 2017-LYS4
Sınav Tarihi: 10.06.2017
Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) 2017-LYS1
Sınav Tarihi: 11.06.2017
Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) 2017-LYS2
Sınav Tarihi: 17.06.2017
Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) 2017-LYS5
Sınav Tarihi: 17.06.2017
Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) 2017-LYS3
Sınav Tarihi: 18.06.2017
LYS Tüm Sınavlar İçin:
Başvuru Tarihi: 04.04.2017-17.04.2017
Sonuç açıklanma tarihi: 11.07.2017

YGS Etkinliğine katılmak için tıklayın