Acikogretimde Yanlış Dogruyu Goturecek

2017 yılından itibaren Açıköğretim Fakültesi sınavlarında yanlis cevaplar doğruların sayısını eksiltecek. Sınavlarda 5 şık olduğu icin 4 Yanlış 1 Doğruyu götürecek. Anadolu universitesinin karar ile ilgili duyurusu şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, , Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Yüzyüze Açıköğretim Dersleri

ANADOLU UNIVERSITESI öğrencilerin zorlandığı dersleri yüzyüze vermeye hazırlanıyor. Öğrencilerin zorlandığı derslerin başında da matematik dersi geldiği için örgün egitim verilecek derslerden birisi olarak kararlaştırıldı.

2016 – 2017 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilere yönelik yüzyüze verilen dersler Güz Döneminde 22 Ekim 2016 tarihinde başlayacak 13 Ocak 2017 tarihinde sona erecektir.

Açıköğretim Ders

Derslere katılmak isteyen öğrenciler, genel kuralların yanı sıra, hem Anadolu Üniversitesi hem de yüzyüze öğretim gördükleri üniversitelerin tüm disiplin kurallarına uymak zorundadırlar. Ders programları, Güz Dönemi için Eylül ayının son haftası içinde, Bahar Dönemi için ise Mart ayının ilk haftası içinde, derslerin yapılacağı binalarda, Açıköğretim Bürolarında ve bu internet sayfasında ilan edilecektir.