Acikogretimde Yanlış Dogruyu Goturecek

2017 yılından itibaren Açıköğretim Fakültesi sınavlarında yanlis cevaplar doğruların sayısını eksiltecek. Sınavlarda 5 şık olduğu icin 4 Yanlış 1 Doğruyu götürecek. Anadolu universitesinin karar ile ilgili duyurusu şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, , Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.