ALESte Köklü Değişiklikler

2017 yılında Akademik Lisansüstü Sınavının geçerlilik süresi uzatılmıştı. Bundan sonra ALES puanlarının 3 yıl değil 5 yıl geçerli olması kararı alınmıştı. Bunun ardından bir köklü değişiklikte 2018 yılında geldi. Artık ALES yılda iki defa değil 3 defa yapılacak. Bu düzenlemenin ardından sınav sistemi de değiştirildi. Sözel 1 Sayısal 1 Sözel 2 Sayısal 2 olarak 4 soru grubundan oluşan Ales soru çeşitleri sadeleştirilerek Sözel ve Sayısal olmak üzere 2 gruba ayrıldı.

ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.

ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

Yeni sistemle birlikte oluşan alan katsayıları şu şekilde: