DGS Sınavının Ardından

Bugün bir Dikey Geçiş Sınavını daha geride bıraktık. Her zaman ki gibi sınavın ardından benzer yorumlar yapıldı. Matematik ve Mantık ağırlıklı olan Sayısal Bölümün zorluğundan yakındı birçok öğrenci. Aslında bu yıl YKSde olduğu gibi köklü bir değişiklik yoktu. Sayısal bölüm önceki yıllardakine benzerdi. Başarı oranının da önceki yıllar ile benzer olma ihtimali yüksek. Peki önceki yıllarda matematik başarısı nasıldı?

2016
2017

60 sorudan oluşan Sayısal bölüm Ortalaması 7-8 net civarında değişiyor. Hatta mezuna kalan (daha önce DGSye giren) öğrenciler olmasaydı bu netlerin 4 – 5 vivarında olması kuvvetle muhtemeldi.

Peki hal böyle iken hedefi olan öğrenciler ne yapmalı?

Hedefi olan öğrenciler eğer matematik temelleri yoksa konu kapsamının oldukça geniş olduğu bu sınavda tüm konuları öğrenmek yerine kendilerine hedef konular belirlemeli ve o konulara çalışmalıdır. Böylece 30 civarında sayısal net yapılması ve birçok adayın önüne geçilmesi mümkün görünmektedir. Tabi ki bu hedef konuları belirlerken profesyonel yardım alınması adayın faydasına olacaktır.